Pragniemy zaprezentować Ci niezwykłą książkę.
 


Fatima – orędzie tragedii czy nadziei? to praca autorstwa Antonia A. Borellego, wybitnego fatimologa światowej sławy.


Jest ona lekturą przystępną i porywającą jednocześnie. Zawiera całościowe opracowanie orędzia fatimskiego, zaktualizowane po ogłoszeniu trzeciej części Tajemnicy Fatimskiej przez Kongregację Nauki Wiary w czerwcu 2000 r.

Dobrze udokumentowana i rzetelna praca, otrzymała liczne pochwały kardynałów i biskupów. Np. ks. kardynał Bernardino Echeverria Ruiz z Ekwadoru napisał o niej: „wydanie tego dzieła przyniosłoby wiele dobra ludowi Bożemu i z tego powodu w pełni je aprobujemy.” Z kolei ks. kardynał Vincentas Sladkevicius, arcybiskup Kowna i prymas Litwy tak odniósł się do inicjatywy rozpowszechniania tej książki w jego kraju: „Życzymy sukcesu tej akcji i pragniemy wesprzeć każdego z jej szlachetnych uczestników przez zapewnienie naszych modlitw i naszego błogosławieństwa.” W podobnym tonie wypowiedział się Philip M. Hannan, arcybiskup Nowego Orleanu (USA): „Mam nadzieję, że ta książka przyniesie wielki pożytek duchowy naszemu krajowi. Oby była rozpowszechniania jak najszerzej.”

Fatima – orędzie tragedii czy nadziei? była tłumaczona na 18 języków, a nakład jej przekroczył 4,5 miliona egzemplarzy. Dzięki ofiarności wielu katolików jest ona również rozpowszechniana w krajach byłego ZSRR w ramach akcji „Światła na Wschód”, której celem jest dotarcie z orędziem fatimskim do narodów najbardziej doświadczonych przez ateizm i komunizm. Ks. Kardynał Silvio Oddi (Rzym) napisał o tej akcji: „raduję się z podjęcia tej akcji rozpowszechniania orędzia z Fatimy w Rosji. Proszę Matkę Najświętszą, aby doprowadziła do końca tę jakże potrzebną inicjatywę.”

W Polsce już ukazało się sześć wydań książki Fatima – orędzie tragedii czy nadziei? Liczy ona 128 stron i zawiera wiele ilustracji, a kosztuje zaledwie 12 zł.

Dzięki tej książce poznasz prawdziwe przyczyny obecnego kryzysu rodziny i degradacji moralnej społeczeństwa, przed którymi Matka Boża przestrzegała już w 1917 r.! Dowiesz się również, że zapowiedziała karę, ale także triumf Jej Niepokalanego Serca.

Będziesz ją czytać wielokrotnie, nie tylko z powodu objawień, ale również dzięki opisowi tych objawień i cudów, które zadziwiły świat i uczyniły z Fatimy najbardziej zdumiewające wydarzenie nadprzyrodzone XX wieku.

Nie przegap tej okazji! Zamów swój egzemplarz już dzisiaj, a nie zawiedziesz się!

Zamawiam egz. książki "Fatima – orędzie tragedii czy nadziei?" (jej koszt to 12 zł za 1 egz.).**
Stowarzyszenie pokrywa koszty wysyłki.
 
Ksiazka
     


Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną. *
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
** Niniejsza kwota jest sugerowanym datkiem na pokrycie kosztów związanych z produkcją zamawianych materiałów.